Zelf aan de slag

Natuurlijk is het ook mogelijk dat u zelf uw schade kunt en wilt verhalen, maar vindt u het lastig om een aansprakelijkstelling te maken of de juiste formulieren en gegevens te verzamelen. Ook daar wil CLAIMWIJZER u mee behulpzaam zijn. 
   
Door middel van een aantal standaard formulieren, wat links naar bruikbare websites en onderstaande tips, wordt helpen wij u al een eind op weg.
   
Tips
 
Bij de aanrijding:
Blijf rustig en wordt vooral niet boos.
Schat de situatie in en breng eerst u zelf in veiligheid en kommer u dan pas om de voertuigen.
Probeer getuigen te vinden en noteer hun naam en adresgegevens en vermeld deze op het schadeformulier.
 
Invulling schadeformulier:
Vul de voorzijde van het schadeformulier zo veel mogelijk ter plaatse in.
Vergeet niet (bij punt 3 rechtsboven) te vermelden of er sprake is van (licht)gewonden. Kruis ook “ja” aan als er ook alleen met het vermoeden van letsel bestaat.
Schakel de politie in als er sprake is van letsel of als u het niet vertrouwt (112 of afhankelijk van de situatie 0900-8844 bij geen spoed). Laat een stempel op het schadeformulier zetten, noteer de namen van de verbalisanten of vraag om een visitekaartje.
Kruis bij de toedracht (punt 12) niet meer aan dan dat wat er daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. Kruis niets aan als er twijfel over bestaat, als u het schadeformulier ondertekend, wordt dit achteraf als juridisch vaststaand bewijs gebruikt ook al bent u het er niet mee eens.
Bevat het formulier informatie waar u het niet mee eens bent (let hierbij vooral op de situatieschets) onderteken het formulier dan niet. Uw eigen gegevens, kenteken en naam van uw assurantietussenpersoon of verzekeraar kunt u gerust geven.
Heeft de wederpartij iets vermeld waar u het niet mee eens bent, maak hierover dan een opmerking bij punt 14 (Mijn opmerkingen).
Zorg, als u het beide eens bent, dat het formulier ook door de wederpartij wordt ondertekend.
Wijzig niets meer aan de voorzijde van het schadeformulier, als de formulieren (origineel en doordruk) van elkaar gescheiden zijn. Dit maakt het schadeformulier voor dat deel ongeldig.
Zorg dat u een van de formulieren krijgt.
 
Eenmaal thuisgekomen:
Vul de achterzijde in alle rust in.
Vermeld duidelijk of er politie bij is geweest en van welke regio of korps.
Geef, als er sprake is van letsel, aan bij wie, welk voertuig en de aard van het letsel.
Ook de snelheid en de soort weg van u en de wederpartij (bij omstandigheden tijdens het voorval) kunnen van belang zijn, dus vul deze ook in.
Vergeet niet de aansprakelijkheidsvraag (laatste vraag) in te vullen en het formulier te dateren en ondertekenen.
Stuur de stukken op naar uw assurantietussenpersoon of verzekeraar. Maak een kopie van de stukken, zodat u altijd nog een exemplaar achter de hand heeft.
   
Natuurlijk kunt u er ook voor kiezen om kosteloos en geheel vrijblijvend uw verhaalskansen te laten beoordelen door CLAIMWIJZER.

Vul dan hier het contactformulier in