Waarom CLAIMWIJZER?

Door jarenlange ervaring, heeft CLAIMWIJZER kennis van de beleidsinzichten en werkwijzen van de meeste grote verzekeraars, waardoor er op basis van gelijkwaardigheid gecommuniceerd en gecorrespondeerd kan worden. Dit komt eveneens het afwikkelingsproces en de snelheid ten goede.
 
CLAIMWIJZER is klantgericht
Vooral bij dienstverlenende bedrijven gaat het bij de relaties om beleving. Door de efficiënte en effectieve werkmethode kan CLAIMWIJZER klein blijven, maar uitblinken in korte communicatielijnen en het nakomen van beloften.
 
Niet voor niets is onze visie: “ZEGGEN WAT JE DOET EN DOEN WAT JE ZEGT”.
   
Persoonlijke Aandacht
Relaties willen persoonlijke aandacht, die grotere bedrijven vaak niet of onvoldoende kunnen bieden.
   
Betrouwbaar 
Uw relatie blijft uw relatie. CLAIMWIJZER zal nimmer uw relaties benaderen zonder uw uitdrukkelijke toestemming en treedt enkel op in opdracht van u.
 
Service Level Agreement
Voorafgaande een samenwerking worden afspraken gemaakt en uw specifieke wensen vastgelegd in een overeenkomst. Hierdoor weet u vooraf precies waar u aan toe bent.
 
Onafhankelijk
Hoewel CLAIMWIJZER zaken doet met zowel verzekeraars als particulieren, mag u er 100 % op kunnen vertrouwen dat elk dossier objectief beoordeelt en behandelt wordt in uw voordeel. In het enkele geval dat er sprake zou kunnen zijn van tegengestelde belangen, zal CLAIMWIJZER de opdrachtgever hier vooraf over informeren en aanbieden om het dossier via een van de samenwerkende schaderegelingskantoren of een zelfgekozen kantoor te laten behandelen.
 
Doorlooptijd
Uw dossier wordt toegewezen aan een behandelaar. Om echter te voorkomen dat uw dossier “stil” komt te liggen, kan het zijn dat er ook andere behandelaars aan uw dossier werken. Hierdoor kunnen wij de voortgang garanderen en hebben ook andere behandelaars inzage in uw dossier, zodat u niet twee maal hetzelfde hoeft uit te leggen.  
   
Extern netwerk
CLAIMWIJZER heeft door de jaren heen een netwerk opgebouwd in een diversiteit aan disciplines, waardoor geen enkele vraag onbeantwoord hoeft te blijven en waarvan u optimaal kunt profiteren.
 
Kwaliteitswaarborg
CLAIMWIJZER onderschrijft de Gedragscode Verzekeraars van het Verbond van Verzekeraars en is aangesloten bij Convenant Regeling Administratiekosten.