Second opinion

KRIJGEN WAAR U RECHT OP HEEFT……
 
Het kan voorkomen dat u een schade heeft die reeds wordt behandelt door uw eigen maatschappij, de maatschappij van de wederpartij, of een andere belangenbehartiger, maar het gevoel van vertrouwen er niet (meer) is. Dit kan doordat bijvoorbeeld de schade geheel of gedeeltelijk is afgewezen, u twijfelt aan het standpunt van de maatschappij/belangenbehartiger, er discussie is ontstaan over de schade-omvang, of de afwikkeling onnodig lang op zich laat wachten.
 
U kunt hiertoe natuurlijk een juridische procedure opstarten, echter deze zijn vaak kostbaar en tijdrovend. Een goed alternatief is echter om de verzekeringsmaatschappij/belangenbehartiger gefundeerd hun standpunt te laten heroverwegen.
 
Hierbij speelt de door CLAIMWIJZER opgedane kennis en toepassing van de polisvoorwaarden van de meeste grote verzekeraars een cruciale rol.
 
Primair is niet het uitgangspunt het dossier over te nemen, maar het kan zijn dat wij u, na een goede uitleg en specifieke aandachtspunten, wederom in contact brengen met uw verzekeringsmaatschappij of belangenbehartiger om de zaak voort te zetten.
 
U ontvangt een deskundig en vaktechnisch advies over de gewenste aanpak van de zaak. Het advies is kosteloos en geheel vrijblijvend!
 
Alleen op uw uitdrukkelijke verzoek zal CLAIMWIJZER de belangenbehartiging voortzetten. In dat geval zullen wij uw schadestukken uitvoerig bestuderen en zo nodig overleg plegen. De kosten voor de verdere behandeling zullen vooraf met u worden doorgenomen, op de wijze waar u de voorkeur aan geeft: per uur, een vast afgesproken bedrag of een percentage van het te verhalen schadebedrag. Mochten wij succesvol de verzekeringsmaatschappij of belangenbehartiger tot een ander standpunt kunnen bewegen, dan zijn ook deze kosten verhaalbaar.
 
Wilt u gebruik maken van een second opinion bij CLAIMWIJZER?


Vul dan hier het contactformulier in