Kosten

De intake en de beoordeling van uw verzoek om uw (auto)schade te verhalen zijn geheel vrijblijvend en kosteloos. Evenals de intake en beoordeling van een second opinion. Alleen voor de daadwerkelijke verhaalsactie of voortzetting van de belangenbehartiging bij een second opinion, bent u kosten verschuldigd. Om deze kosten te kunnen verhalen op de wederpartij, moeten wij u volgens de jurisprudentie (rechterlijke uitspraken) deze vooraf in rekening brengen. 
 
Doordat wij deze kosten bij u in rekening brengen, zullen deze deel uit gaan maken van uw schade, waardoor wij deze kunnen mee verhalen op de aansprakelijke partij.
 
In geval wij uw schade succesvol heeft ingeschat en kunnen verhalen of de verzekeraar/belangenbehartiger tot een ander standpunt kunnen bewegen, dan is deze in beginsel ook verplicht onze kosten te vergoeden. Wij betalen u dan de eerder in rekening gebrachte kosten, samen met uw schadebedrag, terug en onze deskundige bijstand kost u dan in principe niets. Als wij uw verhaalschade succesvol hebben ingeschat, maar desondanks uw/onze kosten toch niet hebben kunnen verhalen, betalen wij u onze kosten toch terug. Kortom, in dat geval geen kosten zonder resultaat en is het risico geheel voor onze rekening. 
 
Op het moment dat wij bij de beoordeling uw verhaalskansen echter als nihil, zeer gering of slechts gedeeltelijk haalbaar hebben ingeschat en onze inschatting juist bleek te zijn of wij de verzekeraar/belangenbehartiger redelijkerwijs niet tot een ander standpunt hebben kunnen bewegen (in geval van een second opinion), bent u ons de vooraf besproken kosten wel verschuldigd. 
 
Nog even uw voordelen op een rij:
- altijd gratis een vrijblijvende intake, beoordeling en advies
- CLAIMWIJZER onderhandelt alleen in uw belang
- voorafg duidelijkheid, dus geen verrassingen achteraf
- geen resultaat, geen kosten (behoudens u dit vooraf is medegedeeld)  
 
Wilt u gebruik maken van de verhaalservice of second opinion van CLAIMWIJZER? 


Vul dan hier het contactformulier in