Hoe werkt CLAIMWIJZER?

Voor schaderegeling bestaat geen handleiding. Schaderegeling is in onze visie maatwerk en vereist een persoonlijke benadering.
 
Onze werkwijze is erop gericht om iedere cliënt kwaliteit, professionaliteit en persoonlijke aandacht te geven. CLAIMWIJZER behandelt de zaak van melding tot afwikkeling, waarbij u een vast aanspreekpunt heeft voor al uw vragen.
 
Onze werkwijze in 4 heldere stappen:
 
1. De intake
U meld uw verhaalschade, verzoek om een second opinion of andere hulpvraag via het contactformulier. Dit kunt u in het keuzemenu kenbaar maken. U ontvangt een bevestiging van uw melding met een mailadres waar u eventuele dossierstukken of correspondentie (schadeformulier, politie-rapport, afwijzingsbericht, etc.) naar toe kunt sturen. Zo nodig neemt CLAIMWIJZER contact met u op (telefonisch of per mail) voor aanvullende vragen of inzending van verdere stukken.
 
2. De beoordeling
Na een zorgvuldige beoordeling van alle stukken, zal CLAIMWIJZER een inschatting maken van uw hulpvraag of verhaalskansen.
 
Indien wij de verhaalskansen succesvol achten, zullen wij u met de aanvang van de verhaalsactie, een opdrachtovereenkomst toezenden. Voor de verhaalsactie zijn kosten verschuldigd. In de opdrachtovereenkomst staat vermeld hoeveel deze kosten zijn. Deze kosten moeten wij bij u in rekening brengen om ze vervolgens te kunnen verhalen op de wederpartij. Dit is jammer genoeg wettelijk zo geregeld. Mochten wij uw zaak succesvol hebben ingeschat, maar blijkt achteraf de wij deze toch niet hebben kunnen verhalen, dan krijgt u uw geld terug. Wij hebben dan de zaak onjuist ingeschat, waar wij u niet de dupe van laten worden. U kunt het zien als ondernemersrisico.
 
Mochten wij bij de beoordeling de verhaalskansen als nihil, zeer gering of slechts gedeeltelijk haalbaar inschatten, dan zullen wij hierover informeren. Mocht u ondanks onze inschatting het verhaal toch door willen zetten, dan zullen er vooraf heldere kostenafspraken worden gemaakt. Deze kostenafspraak zal eveneens duidelijk in een opdrachtovereenkomst worden vervat, alvorens wij een verhaalsactie zullen starten. Mocht achter blijken dat wij uw schade toch volledig hebben kunnen verhalen, dan betalen wij uiteraard ook uw kosten terug en is de verhaalsactie alsnog kosteloos voor u.
 
3. De behandeling
Nadat de beoordeling heeft plaatsgevonden zal CLAIMWIJZER de aansprakelijke wederpartij of diens verzekeraar, aansprakelijk stellen. 
 
Hierbij verzamelen we alle bewijsstukken en vragen zo nodig nadere informatie op (politie-rapport, getuigenverklaring, stukken van de wederpartij etc.) om de claim kracht bij te zetten en ervoor te zorgen dat u krijgt waar u recht op heeft. Indien nodig schakelen wij een expert in.
 
Daarna wordt, aan de hand van het aansprakelijkheidsrecht en jurisprudentie, de schuldvraagdiscussie in uw voordeel gevoerd. Dit is de meest cruciale fase van het schade-traject, aangezien de juiste argumenten bepalend zijn voor het slagen van de claim.
 
4. De afwikkeling
Ons uitgangspunt is dat u volledig schadeloos gesteld wordt. Gedurende het gehele traject kunt u met uw vragen terecht bij uw “eigen” zaakbehandelaar.  
  
Wilt u gebruik maken van de verhaalservice van CLAIMWIJZER? 

Vul dan hier het contactformulier in